Wat is EFT?

EFT is een heel flexibele techniek met vele toepassingen. Ik gebruik mijn eigen versie, gebaseerd op de originele EFT instructie. Ik ben dankbaar voor de uitzonderlijke resultaten die ik ermee behaal en verzoek u mij te contacteren voor meer informatie.

EFT is wereldwijd verspreid door de zeer hoge succesratio en de “open hand policy” van de grondlegger van EFT, Gary Craig. De theorie achter EFT is dat “Elke negatieve emotie veroorzaakt wordt door een stoornis in je lichaamsenergiesysteem”.

EFT is een emotionele, naaldvrije versie van acupunctuur die gebaseerd is op het verband tussen je lichaamsenergiesysteem, je emoties en je gezondheid. EFT is toepasbaar bij alle mentale, emotionele en lichamelijke klachten.

EFT werkt vaak waar niks anders wil werken.”